Obec Starosedlský Hrádek

Starosedlský Hrádek Název Dekorace Dekorace Dekorace Dekorace
Zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

Návrh programu zasedání 28.6.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170628-skoromimoradne.docx 33.6 Kb

Návrh programu zasedání 7.6.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170531-zmena-uz-pl.docx 34.5 Kb

Návrh programu zasedání 12.5.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170503-mimoradne.docx 33.7 Kb

Návrh programu zasedání 19.4.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170419-jzd.doc 45.1 Kb

Návrh programu zasedání 29.3.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170322.docx 34.2 Kb

Návrh programu zasedání 22.2.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170215361838655.docx 34 Kb

Návrh programu zasedání 1.2.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170201-popelnice.doc 45.1 Kb

Návrh programu zasedání 28.12.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
161228-zaverecne.doc 45.6 Kb

Návrh programu zasedání 7.12.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
161207-rozpocet429561838.docx 33.5 Kb

Návrh programu zasedání 30.11.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
161130.docx 33.7 Kb

Návrh programu zasedání 4.11.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
161104-navrh.docx 34.1 Kb

Návrh programu zasedání 12.10.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zasedani.pdf 345 Kb

Návrh programu zasedání 28.9.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
160928.docx 34.8 Kb

Návrh programu zasedání 3.8.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
160803.docx 34.3 Kb

Návrh programu zasedání 29.6.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
160629538489291.docx 34.2 Kb

Návrh programu zasedání 11.5.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
160511.docx 33.9 Kb

Návrh programu zasedání 6.4.2016

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání:            Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání:            6. dubna 2016 od 18.30 hodin

 

Navržený program:

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Projednání odkoupení pozemku parc. č. 64, kat. území Starosedlský Hrádek
 4. Projednání žádosti manželů Chalupeckých ohledně hranic pozemků parc. č. 538/1 a 57/5.
 5. Prodej dřeva z obecního lesa pro důchodce trvale žijící ve Starosedlském Hrádku
 6. Diskuse, závěr

 

V Starosedlském Hrádku dne 30. března 2016

Návrh programu zasedání 2.3.2016

 

 

 

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání:            Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání:             2. března 2016 od 18.00 hodin

 

Navržený program: 

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Projednání záměru na pronájem části pozemku 537/6 v kat. úz. Starosedlský Hrádek
 4. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 24. 2. 2016

 

 

 

 

                                                                                   ……………………………………….

                                                                                               Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                      starosta obce Starosedlský Hrádek

 

Návrh programu zasedání 28.1.2016

 

 

 

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 28. ledna 2016 od 17.00 hodin

 

Navržený program:

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Projednání žádosti o dotaci na projekt „Splašková kanalizace a ČOV Starosedlský Hrádek.“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

 4. Diskuse, závěr

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 21. ledna 2016

                                                                                                                                            ..................................

                                                                                                                                             Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                                                                    starosta obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Návrh programu zasedání 20.1.2016

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 20. ledna 2016 od 18.00 hodin

 

Navržený program:

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Kontrola úkolů

 4. Projednání žádosti o dotaci na provoz restaurace

 5. Projednání žádosti o dotaci na provoz obchodu se smíšeným zbožím

 6. Projednání žádosti o kácení stromů z důvodu rekonstrukce mostu na u zámku

 7. Projednání žádosti o kácení stromů u chaty 01E

 8. Návrh na likvidaci obecní Avie

 9. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 13. ledna 2015

 

 

 

 

……………………………………….

Mgr. Rudolf Šimek

starosta obce Starosedlský Hrádek

 

Návrh programu zasedání 30.12.2015

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 30. prosince 2015 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Rozpočet na rok 2016

 4. Rozpočtové opatření č. 5

 5. Plán inventur

 6. Vyhláška o místním poplatku za psy

 7. Projednání výsledků finančního a kontrolního výboru

 8. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 23. prosince 2015

 

 

 

 

                                                                                                                                                      ……………………………………….

                                                                                                                                                               Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                                                                                      starosta obce Starosedlský Hrádek

 

Návrh programu zasedání 2.12.2015

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 2. prosince 2015 od 18.00 hodin

 

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Rozpočtový výhled 2016 - 18

 4. Návrh rozpočtu na rok 2016

 5. Seznámení zastupitelů s novinkami ohledně ČOV

 6. Jednání o smlouvě budoucí na položení kanalizace na pozemku kat. č. 16/1 v katastru Starosedlký Hrádek

 7. Projednání a schválení vyhlášky o odpadech

 8. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 25. listopad 2015

 

 

                                                                       Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                starosta obce Starosedlský Hrádek

Návrh programu zasedání 4.11.2015

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 4. listopadu 2015 od 18.00 hodin

 

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Projednání žádosti o evidenci obecní knihovny

 4. Návrh na prodej obecní Avie

 5. Diskuze nad rozpočtem na rok 2016

 6. Mikulášská nadílka a balíčky pro důchodce

 7. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 28. října 2015

 

 

 

 

……………………………………….

Mgr. Rudolf Šimek

starosta obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

 

22.11.2017

Dnes má svátek CecílieKontakt

Obec Starosedlský Hrádek Starosedlský Hrádek 51
Březnice, 262 72
Tel: 724382792

Výběr z galerie

staveni-majky