Obec Starosedlský Hrádek

Starosedlský Hrádek Název Dekorace Dekorace Dekorace Dekorace
Historie

Stručná historie obce

Obec Starosedlský Hrádek

Starosedlský Hrádek leží na začátku malebného nehlubokého údolí Hrádeckého potoka v nadmořské výšce 470 m n. m. Údolí se podél potoka a táhne téměř až k jeho soutoku se Skalicí, jedním s přítoků Otavy. Hrádek nalezneme 5 km severovýchodně od Březnice a 15 km jižně od Příbrami. Významné krajinné prvky katastru obce tvoří Hrádecký rybník a návrší Razov ležící severovýchodně od obce.

První písemná zmínka o Hrádku pochází z roku 1376, kdy se připomíná jeho držitel Petrus Lyd de Antiqua sella - Petr Lid ze Starého Sedla. Nehledě na první písemnou zmínku žili prokazatelně v blízkém okolí lidé již v době halštatské kultury někdy na přelomu letopočtu. Architektuře obce dominuje bezesporu renesanční zámek, původně tvrz z 15. století, kterou si březničtí jezuité v 17. století upravili na letní sídlo. Ti měli v době baroka na Starosedlský Hrádek velmi pozitivní vliv. Mezi jejich nejvýraznější stavitelské počiny patří například stavba Školova mlýna (1666, více viz) či zámeckého pivovaru (1682). V areálu zámku se nachází kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, postavená na konci 16. století, s dobře dochovanou a před několika lety zrestaurovanou výmalbou. Při silnici na Horčápsko stojí zděná boží muka zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, postavená taktéž jezuity, stejně jako "Červený kříž" na cestě k Březnici a zděná kaplička nedaleko Školova mlýna.

Jedinečnou a nestarší stavbou svého druhu na Příbramsku je drobná panská sýpka, rámcově datovaná do druhé poloviny 16. století, s unikátně dochovaným hambalkovým krovem renesančního typu, zapsaná v roce 2012 do seznamu nemovitých kulturních památek. Za zmínku také stojí po předchozí domluvě přístupný Panský mlýn, do současné podoby přestavěný v roce 1780. Ve mlýně se dodnes dochovala kompletní mlýnská technologie z první poloviny 20. století a jedinečná mlýnské hranice z roku 1698 (více viz).

V současnosti jsou v obci zachovány základní služby - obchod se smíšeným zbožím, pošta a pohostinství. Zámek, adaptovaný na čtyřhvězdičkový hotel, stále tvoří dominantu obce, ačkoliv v posledních letech veřejnosti nepřístupnou. Do Hrádku se lze dostat po silnici z Horčápska, Tochovic, Nestrašovic či Tušovic, případně po cyklostezce č. 8216 z Březnice.

22.11.2017

Dnes má svátek CecílieKontakt

Obec Starosedlský Hrádek Starosedlský Hrádek 51
Březnice, 262 72
Tel: 724382792

Výběr z galerie

staveni-maje-2017