O obci

O obci a něco z historie

Obec Starosedlský Hrádek se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 14 km jižně od Příbrami. Ke dni 1. 1. 2014 zde žilo 136 obyvatel.

Starosedlský Hrádek leží na začátku malebného nehlubokého údolí Hrádeckého potoka v nadmořské výšce 470 m n. m. Údolí se podél potoka a táhne téměř až k jeho soutoku se Skalicí, jedním s přítoků Otavy. Hrádek nalezneme 5 km severovýchodně od Březnice a 15 km jižně od Příbrami. Významné krajinné prvky katastru obce tvoří Hrádecký rybník a návrší Razov ležící severovýchodně od obce.

První písemná zmínka o Hrádku pochází z roku 1376, kdy se připomíná jeho držitel Petrus Lyd de Antiqua sella - Petr Lid ze Starého Sedla. Nehledě na první písemnou zmínku žili prokazatelně v blízkém okolí lidé již v době halštatské kultury někdy na přelomu letopočtu. Architektuře obce dominuje bezesporu renesanční zámek, původně tvrz z 15. století, kterou si březničtí jezuité v 17. století upravili na letní sídlo. Ti měli v době baroka na Starosedlský Hrádek velmi pozitivní vliv. Mezi jejich nejvýraznější stavitelské počiny patří například stavba Školova mlýna (1666, více viz) či zámeckého pivovaru (1682). V areálu zámku se nachází kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, postavená na konci 16. století, s dobře dochovanou a před několika lety zrestaurovanou výmalbou. Při silnici na Horčápsko stojí zděná boží muka zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, postavená taktéž jezuity, stejně jako "Červený kříž" na cestě k Březnici a zděná kaplička nedaleko Školova mlýna.

Jedinečnou a nestarší stavbou svého druhu na Příbramsku je drobná panská sýpka, rámcově datovaná do druhé poloviny 16. století, s unikátně dochovaným hambalkovým krovem renesančního typu, zapsaná v roce 2012 do seznamu nemovitých kulturních památek. Za zmínku také stojí po předchozí domluvě přístupný Panský mlýn, do současné podoby přestavěný v roce 1780. Ve mlýně se dodnes dochovala kompletní mlýnská technologie z první poloviny 20. století a jedinečná mlýnská hranice z roku 1698 (více viz).

V současnosti jsou v obci zachovány základní služby, pošta, pohostinství a možnost nakoupit základní potraviny v kantýně místního ZOD. Zámek, adaptovaný na čtyřhvězdičkový hotel, stále tvoří dominantu obce, ačkoliv v posledních letech veřejnosti nepřístupnou. Do Hrádku se lze dostat po silnici z Horčápska, Tochovic, Nestrašovic či Tušovic, případně po cyklostezce č. 8216 z Březnice.