Menu
Obec Starosedlský Hrádek
Starosedlský Hrádek

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 28. 12. 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 28. 12. 2018

Č.j.: 10/18

1. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek určuje ověřovateli zápisu Jiřího Luhana a Lucii Smolkovou a zapisovatelem Michaelu Čedíkovou.

2. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek přidává bod č. 14 Stav finančních prostředků – neschváleno.

3. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje přidání bodu  Volba členů finančního výboru.

4.  Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje následující program zasedání:

 • Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021
 • Schválení rozpočtu pro rok 2019
 • Kompetence k provádění rozpočtových opatření
 • Rozpočtové opatření č. 7
 • Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu zastupitele
 • Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ind. úč. Dotace z rozpočtu St. Kraje – na vodohospodářskou infrastrukturu.
 • Žádost Slůňata
 • Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – příspěvek na hospodaření v lesích
 • Schválení cen za svoz komunálního odpadu
 • Projednání návrhu obecního znaku a vlajky
 • Diskuse, závěr
 • Volba členů finančního výboru

5. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2019–2028.

6. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje  přebytkový rozpočet obce Starosedlský Hrádek na rok 2019 – celkové příjmy ve výši 4 580,43 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 3 030,95 tis., financování ve výši 50,52 tis. Kč a závazné ukazatele rozpočtu na straně příjmů na třídy a na straně výdajů na skupiny. Závazné ukazatele rozpočtu  jsou přílohou zápisu.

7. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm, a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

Na příjmové straně rozpočtu navýšení závazných ukazatelů v rámci jednotlivých tříd. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo obce.

Na výdajové straně rozpočtu:

 • Navýšení závazného ukazatele do výše 50 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
 • Přesuny v rámci závazných ukazatelů do výše 100 000,- Kč, u kterých je nutné pro uskutečnění výdaje provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
 • Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto výdaje požaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).

8. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou zápisu.

9. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Pavlem Hanusem na kontrolu a údržbu čistírny odpadních vod od 1. ledna 2019.

10. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu.

11. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje finanční dar ve výši  2.000,- Kč Spolku Slůňata při MŠ Tochovice.

12. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ č. S-8510/OŽP/2018.

13. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje ceny SKO na rok 2019:

 • Kombi – 1.700,- Kč
 • Čtrnáctidenní – 1.100,- Kč
 • Měsíční – 600,- Kč
 • Jednorázový – 50,- Kč

14. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje návrh obecního znaku č. 2 a obecní vlajky č. 2/2.

15. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje navržené členy finančního výboru – p. Jiřího Luhana, trv. bytem Starosedlský Hrádek, a p. Ivanu Mozolovou, trv. bytem Starosedlský Hrádek.

Datum sejmutí: 13. 1. 2019

Obecní úřad

Počasí

dnes, sobota 13. 8. 2022
slabý déšť 25 °C 13 °C
neděle 14. 8. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 15. 8. slabý déšť 27/15 °C
úterý 16. 8. slabý déšť 30/15 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Obec Starosedlský Hrádek