Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška č. 1/2015

Požární řád obce


Vyhláška č. 2/2015

Vyhláška o odpadech