Obec Starosedlský Hrádek

Starosedlský Hrádek Název Dekorace Dekorace Dekorace Dekorace
Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015

Výpis varianty rozpočtu 1 Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2015 (tis.Kč)
IČO: 00662976 Obec Starosedlský Hrádek Sestava: PR02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text z číselníků
Část I. Příjmy
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 250,00 Základní běžný účet ÚSC, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 30,00 Základní běžný účet ÚSC, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 310,00 Základní běžný účet ÚSC, Daň z příjmů právnických osob
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1122 000 40,00 Základní běžný účet ÚSC, Daň z příjmů práv.osob za obce
231 10 00000 0000 0000 00 0000 11 640,00 Základní běžný účet ÚSC, Daně z příjmů,zisku a kap.výn.
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 540,00 Základní běžný účet ÚSC, Daň z přidané hodnoty
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1337 000 9,00 Základní běžný účet ÚSC, Poplatek za komunální odpad
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1341 000 1,50 Základní běžný účet ÚSC, Poplatek ze psů
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1351 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Odvod z loterií a her krom VHP
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1361 000 1,00 Základní běžný účet ÚSC, Správní poplatky
231 10 00000 0000 0000 00 0000 13 16,50 Základní běžný účet ÚSC, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 250,00 Základní běžný účet ÚSC, Daň z nemovitých věcí
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1 446,50 Základní běžný účet ÚSC
231 10 00000 0000 0000 00 1032 2111 000 400,00 Základní běžný účet ÚSC, Podpora produkční činnosti, Příj.z poskyt.služeb
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2111 000 0,30 Základní běžný účet ÚSC, Nebytové hospodářství, Příj.z poskyt.služeb a vý
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2132 000 14,70 Základní běžný účet ÚSC, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovit
231 10 00000 0000 0000 00 3613 21 15,00 Základní běžný účet ÚSC, Nebytové hospodářství, Příj.z vlast.čin.,odv.pře
231 10 00000 0000 0000 00 3639 2131 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu
231 10 00000 0000 0000 00 36 20,00 Základní běžný účet ÚSC, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj
231 10 00000 0000 0000 00 3722 2111 000 30,00 Základní běžný účet ÚSC, Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z poskyt.sl
231 10 00000 0000 0000 00 3725 2324 000 30,00 Základní běžný účet ÚSC, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Přij.nekapit.přís
231 10 00000 0000 0000 00 37 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Ochrana životního prostředí
231 10 00000 0000 0000 00 6171 2111 000 2,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a vý
231 10 00000 0000 0000 00 6310 2141 000 3,00 Základní běžný účet ÚSC, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (č
231 10 00000 0000 0000 00 6330 4134 000 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov., Převody z rozpoč
231 10 00000 0000 0000 00 63 63,00 Základní běžný účet ÚSC, Finanční operace
231 20 00000 0000 0000 00 0000 4112 000 54,40 Základní běžný účet ÚSC, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
231 20 00000 0000 0000 00 0000 4112 54,40 Základní běžný účet ÚSC, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
231 20 00000 0000 0000 00 0000 41 54,40 Základní běžný účet ÚSC, Neinvestiční přijaté transfery
231 20 00000 0000 0000 00 0000 54,40 Základní běžný účet ÚSC
231 20 00000 0000 0000 00 00 54,40 Základní běžný účet ÚSC
231 2 045,90 Základní běžný účet ÚSC
Příjmy 2 045,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu Strana 1 Tisk: 7.10.2015 14:40:26
Výpis varianty rozpočtu 1 Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2015 (tis.Kč)
IČO: 00662976 Obec Starosedlský Hrádek Sestava: PR02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text z číselníků
Část II. Výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 1019 5229 000 3,00 Základní běžný účet ÚSC, Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv, Ost.neinv.tra.nez
231 10 00000 0000 0000 00 1031 5139 000 50,00 Základní běžný účet ÚSC, Pěstební činnost, Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 0000 0000 00 1031 5169 000 100,00 Základní běžný účet ÚSC, Pěstební činnost, Nákup ostatních služeb
231 10 00000 0000 0000 00 1031 51 150,00 Základní běžný účet ÚSC, Pěstební činnost, Neinvest.nákupy a souv.výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 1032 5169 000 120,00 Základní běžný účet ÚSC, Podpora produkční činnosti, Nákup ostatních služ
231 10 00000 0000 0000 00 1036 5169 000 41,00 Základní běžný účet ÚSC, Správa v lesním hospodářství, Nákup ostatních sl
231 10 00000 0000 0000 00 10 314,00 Základní běžný účet ÚSC, Zemědělství,lesní hosp.a ryb.
231 10 00000 0000 0000 00 2141 5212 000 17,00 Základní běžný účet ÚSC, Vnitřní obchod, Neinv.transf.fyz.osobám
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5169 000 30,00 Základní běžný účet ÚSC, Silnice, Nákup ostatních služeb
231 10 00000 0000 0000 00 2221 5193 000 3,00 Základní běžný účet ÚSC, Provoz veřej.silniční dopravy, Výd.na dopravní ú
231 10 00000 0000 0000 00 22 33,00 Základní běžný účet ÚSC, Doprava
231 10 00000 0000 0000 00 2321 6121 000 610,40 Základní běžný účet ÚSC, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal, Budovy,haly,stav
231 10 00000 0000 0000 00 3314 5021 000 1,50 Základní běžný účet ÚSC, Činnosti knihovnické, Ostatní osobní výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 3314 5136 000 1,50 Základní běžný účet ÚSC, Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a ti
231 10 00000 0000 0000 00 3314 5154 000 32,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnosti knihovnické, Elektrická energie
231 10 00000 0000 0000 00 3314 51 33,50 Základní běžný účet ÚSC, Činnosti knihovnické, Neinvest.nákupy a souv.výd
231 10 00000 0000 0000 00 3314 35,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnosti knihovnické
231 10 00000 0000 0000 00 3319 5021 000 1,50 Základní běžný účet ÚSC, Ost. záležitosti kultury, Ostatní osobní výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5175 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Pohoštění
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5194 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Věcné dary
231 10 00000 0000 0000 00 3399 51 20,00 Základní běžný účet ÚSC, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Neinvest.nákupy
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5492 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros., Dary obyvatelstv
231 10 00000 0000 0000 00 3399 30,00 Základní běžný účet ÚSC, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
231 10 00000 0000 0000 00 33 66,50 Základní běžný účet ÚSC, Kultura, církve a sděl.prostř.
231 10 00000 0000 0000 00 3412 5139 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Sport.zařízení v majetku obce, Nákup materiálu j
231 10 00000 0000 0000 00 3419 5175 000 2,00 Základní běžný účet ÚSC, Ostatní tělovýchovná činnost, Pohoštění
231 10 00000 0000 0000 00 3419 5194 000 2,00 Základní běžný účet ÚSC, Ostatní tělovýchovná činnost, Věcné dary
231 10 00000 0000 0000 00 3419 51 4,00 Základní běžný účet ÚSC, Ostatní tělovýchovná činnost, Neinvest.nákupy a
231 10 00000 0000 0000 00 34 14,00 Základní běžný účet ÚSC, Tělovýchova a zájmová činnost
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5139 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Nebytové hospodářství, Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5171 000 20,00 Základní běžný účet ÚSC, Nebytové hospodářství, Opravy a udržování
231 10 00000 0000 0000 00 3613 51 30,00 Základní běžný účet ÚSC, Nebytové hospodářství, Neinvest.nákupy a souv.vý
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5154 000 45,00 Základní běžný účet ÚSC, Veřejné osvětlení, Elektrická energie
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5171 000 30,00 Základní běžný účet ÚSC, Veřejné osvětlení, Opravy a udržování
231 10 00000 0000 0000 00 3631 51 75,00 Základní běžný účet ÚSC, Veřejné osvětlení, Neinvest.nákupy a souv.výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5139 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup materiálu j
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5171 000 43,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a udržován
231 10 00000 0000 0000 00 3639 51 48,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Neinvest.nákupy a
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5362 000 1,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a pop
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu Strana 2 Tisk: 7.10.2015 14:40:26
Výpis varianty rozpočtu 1 Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2015 (tis.Kč)
IČO: 00662976 Obec Starosedlský Hrádek Sestava: PR02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text z číselníků
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5365 000 1,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a pop
231 10 00000 0000 0000 00 3639 53 2,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Neinv.transf.veře
231 10 00000 0000 0000 00 3639 50,00 Základní běžný účet ÚSC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
231 10 00000 0000 0000 00 36 155,00 Základní běžný účet ÚSC, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj
231 10 00000 0000 0000 00 3721 5169 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů, Nákup ostatních slu
231 10 00000 0000 0000 00 3722 5169 000 40,00 Základní běžný účet ÚSC, Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních
231 10 00000 0000 0000 00 3725 5021 000 1,00 Základní běžný účet ÚSC, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Ostatní osobní vý
231 10 00000 0000 0000 00 3725 5139 000 4,00 Základní běžný účet ÚSC, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup materiálu j
231 10 00000 0000 0000 00 3725 5169 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních s
231 10 00000 0000 0000 00 3725 51 9,00 Základní běžný účet ÚSC, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Neinvest.nákupy a
231 10 00000 0000 0000 00 3725 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Využív.a zneškod.komun.odpadů
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5021 000 40,00 Základní běžný účet ÚSC, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Ostatní osobní v
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5139 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5156 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pohonné hmoty a
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5171 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržová
231 10 00000 0000 0000 00 3745 51 20,00 Základní běžný účet ÚSC, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Neinvest.nákupy
231 10 00000 0000 0000 00 3745 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
231 10 00000 0000 0000 00 37 115,00 Základní běžný účet ÚSC, Ochrana životního prostředí
231 10 00000 0000 0000 00 5212 5901 000 10,00 Základní běžný účet ÚSC, Ochrana obyvatelstva, Nespecifikované rezervy
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5139 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5154 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, PO - dobrovolná část, Elektrická energie
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5156 000 3,00 Základní běžný účet ÚSC, PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5169 000 3,00 Základní běžný účet ÚSC, PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5171 000 14,00 Základní běžný účet ÚSC, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování
231 10 00000 0000 0000 00 5512 51 30,00 Základní běžný účet ÚSC, PO - dobrovolná část, Neinvest.nákupy a souv.výd
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5023 000 306,00 Základní běžný účet ÚSC, Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a kra
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5032 000 28,00 Základní běžný účet ÚSC, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.p
231 10 00000 0000 0000 00 6112 50 334,00 Základní běžný účet ÚSC, Zastupitelstva obcí, Běžné výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5173 000 6,00 Základní běžný účet ÚSC, Zastupitelstva obcí, Cestovné (tuzem.i zahranič.
231 10 00000 0000 0000 00 6112 340,00 Základní běžný účet ÚSC, Zastupitelstva obcí
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5021 000 40,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5038 000 1,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Povinné pojistné na úraz.
231 10 00000 0000 0000 00 6171 50 41,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Běžné výdaje
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5136 000 2,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a t
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5139 000 1,50 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n.
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5154 000 44,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Elektrická energie
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5161 000 1,50 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Poštovní služby
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5162 000 23,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Služby telekom. a radioko
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5168 000 2,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Zprac.dat a sl.inf.kom.te
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 88,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5171 000 5,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Opravy a udržování
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu Strana 3 Tisk: 7.10.2015 14:40:26
Výpis varianty rozpočtu 1 Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2015 (tis.Kč)
IČO: 00662976 Obec Starosedlský Hrádek Sestava: PR02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text z číselníků
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5173 000 1,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahrani
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5175 000 2,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Pohoštění
231 10 00000 0000 0000 00 6171 51 170,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Neinvest.nákupy a souv.vý
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5222 000 1,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Neinv.transfery spolkům
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5329 000 8,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy, Ost.neinv.transfery VR úz
231 10 00000 0000 0000 00 6171 220,00 Základní běžný účet ÚSC, Činnost místní správy
231 10 00000 0000 0000 00 61 560,00 Základní běžný účet ÚSC, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str
231 10 00000 0000 0000 00 6310 5163 000 6,00 Základní běžný účet ÚSC, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních
231 10 00000 0000 0000 00 6320 5163 000 15,00 Základní běžný účet ÚSC, Pojištění funkčně nespecifik., Služby peněžních
231 10 00000 0000 0000 00 6399 5362 000 40,00 Základní běžný účet ÚSC, Ostatní finanční operace, Platby daní a poplatků
231 10 00000 0000 0000 00 63 61,00 Základní běžný účet ÚSC, Finanční operace
231 20 00000 0000 0000 00 6330 5345 000 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov., Převody vlastním
231 20 00000 0000 0000 00 6330 5345 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov., Převody vlastním
231 20 00000 0000 0000 00 6330 53 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov., Neinv.transf.veř
231 20 00000 0000 0000 00 6330 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
231 20 00000 0000 0000 00 63 60,00 Základní běžný účet ÚSC, Finanční operace
231 2 045,90 Základní běžný účet ÚSC
Výdaje 2 045,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F E N I X, Příprava rozpočtu Strana 4 Tisk: 7.10.2015 14:40:26
Výpis varianty rozpočtu 1 Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2015 (tis.Kč)
IČO: 00662976 Obec Starosedlský Hrádek Sestava: PR02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text z číselníků
Část III. Financování
Financování 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2018

Dnes má svátek LeonaKontakt

Obec Starosedlský Hrádek Starosedlský Hrádek 51
Březnice, 262 72
Tel: 724382792

Výběr z galerie

staveni-maje-2017