Úřední deska
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva
návrh závěrečného účtu za rok 2019 - obec
návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Březnicko
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č. 3
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Schválený rozpočet na rok 2020
Schválený střednědobí výhled rozpočtu na období 2020 - 2028
Březnicko - schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022
Březnicko - schválený rozpočet na rok 2020
Stanovení výše stočného pro rok 2020
Březnicko, závěrečný účet za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Březnicko návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021
Výzva k účasti na veřejné zakázce

viz příloha


Úřední deska - archiv změn