Archiv

Návrh programu zasedání 2.12.2015

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 2. prosince 2015 od 18.00 hodin

 

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

  2. Schválení programu

  3. Rozpočtový výhled 2016 - 18

  4. Návrh rozpočtu na rok 2016

  5. Seznámení zastupitelů s novinkami ohledně ČOV

  6. Jednání o smlouvě budoucí na položení kanalizace na pozemku kat. č. 16/1 v katastru Starosedlký Hrádek

  7. Projednání a schválení vyhlášky o odpadech

  8. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 25. listopad 2015

 

 

                                                                       Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                starosta obce Starosedlský Hrádek