Archiv

Návrh programu zasedání 2.3.2016

 

 

 

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání:            Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání:             2. března 2016 od 18.00 hodin

 

Navržený program: 

 

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Projednání záměru na pronájem části pozemku 537/6 v kat. úz. Starosedlský Hrádek
  4. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 24. 2. 2016

 

 

 

 

                                                                                   ……………………………………….

                                                                                               Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                      starosta obce Starosedlský Hrádek