Archiv

Návrh programu zasedání 20.1.2016

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 20. ledna 2016 od 18.00 hodin

 

Navržený program:

 

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

  2. Schválení programu

  3. Kontrola úkolů

  4. Projednání žádosti o dotaci na provoz restaurace

  5. Projednání žádosti o dotaci na provoz obchodu se smíšeným zbožím

  6. Projednání žádosti o kácení stromů z důvodu rekonstrukce mostu na u zámku

  7. Projednání žádosti o kácení stromů u chaty 01E

  8. Návrh na likvidaci obecní Avie

  9. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 13. ledna 2015

 

 

 

 

……………………………………….

Mgr. Rudolf Šimek

starosta obce Starosedlský Hrádek