Archiv

Návrh programu zasedání 28.1.2016

 

 

 

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 28. ledna 2016 od 17.00 hodin

 

Navržený program:

 

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

  2. Schválení programu

  3. Projednání žádosti o dotaci na projekt „Splašková kanalizace a ČOV Starosedlský Hrádek.“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

  4. Diskuse, závěr

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 21. ledna 2016

                                                                                                                                            ..................................

                                                                                                                                             Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                                                                    starosta obce Starosedlský Hrádek