Archiv

Návrh programu zasedání 30.12.2015

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 30. prosince 2015 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

  2. Schválení programu

  3. Rozpočet na rok 2016

  4. Rozpočtové opatření č. 5

  5. Plán inventur

  6. Vyhláška o místním poplatku za psy

  7. Projednání výsledků finančního a kontrolního výboru

  8. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 23. prosince 2015

 

 

 

 

                                                                                                                                                      ……………………………………….

                                                                                                                                                               Mgr. Rudolf Šimek

                                                                                                                                                      starosta obce Starosedlský Hrádek