Archiv

Návrh programu zasedání 4.11.2015

Obec Starosedlský Hrádek

Obecní úřad Starosedlský Hrádek

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání: Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání: 4. listopadu 2015 od 18.00 hodin

 

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

  2. Schválení programu

  3. Projednání žádosti o evidenci obecní knihovny

  4. Návrh na prodej obecní Avie

  5. Diskuze nad rozpočtem na rok 2016

  6. Mikulášská nadílka a balíčky pro důchodce

  7. Diskuse, závěr

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne 28. října 2015

 

 

 

 

……………………………………….

Mgr. Rudolf Šimek

starosta obce Starosedlský Hrádek