Obec Starosedlský Hrádek

Starosedlský Hrádek Název Dekorace Dekorace Dekorace Dekorace
Archiv

Lampionový průvod obcí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pruvod.pdf 354.7 Kb

Výsledky VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb.pdf 333.4 Kb

Veřejná vyhláška - společný souhlas

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
spolecny-souhlas.pdf 4655.5 Kb

Záměr prodeje pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodej.doc 29.7 Kb

Rychlostní zkouška č. 2/6 Nestrašovice – Nestrašovice uzavírka sobota 7.10.2017 07:30-15:40 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rz-2-6-nestrasovicka.doc 670.7 Kb

Svolání prvního zasedání volební komise

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
volby.pdf 323.3 Kb

Veřejná schůze konaná dne 6.10.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-schuze-10.2017.doc 26.6 Kb

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nebezpecny-odpad-30.9.751463619.doc 24.1 Kb
velkoobjemovy-odpad-30.9..doc 24.6 Kb

Kotlíková dotace

Dovoluji si touto cestou informovat, že dle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje bude 4.října 2017 zahájeno přijímání žádostí o novou kotlíkovou dotaci. Tato akce se v minulosti setkala s velkým zájmem občanů. Protože dochází k úpravám podmínek dotace, proto město Příbram ve spolupráci s krajským úřadem pořádá tento seminář.

 

Seminář na téma „Kotlíková dotace“ se uskuteční v pondělí 25. září 2017 od 16:00 h v zasedací místnosti města, náměstí T.G.Masaryka 121, Příbram I (budova bývalého ředitelství RD).

Účastníkům semináře budou poskytnuty informace ohledně správného vyplnění a podání žádosti a následné realizace. Nově budou žádosti přijímány pouze elektronickou cestou!

Zájemcsmohonseminář dostavibepředchozíhpřihlašováníSeminář jbezplatný.

Podrobné podmínky k uvedené dotaci, včetně formuláře žádosti a požadovaných příloh, budou také zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje od 31.8.2017. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
download.pdf 707.2 Kb

Návrh změny územního plánu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh.pdf 3418.1 Kb
verejna-vyhlaska.pdf 462.9 Kb

Závěrečný účet za rok 2016 - Březniclo svazek obcí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
breznicko-zaverecny-ucet-1-.xls 47.1 Kb

Jízdní řád výlukový - po dobu opravy mostu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
lv-0300028.pdf 23.4 Kb
lv-0300029.pdf 11 Kb

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nebezpecny-odpad-17.5.892502969.doc 24.1 Kb
velkoobjemovy-odpad-17.5..doc 24.1 Kb

Závěrečný účet za rok 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.1-plneni-rozpoctu.pdf 69.3 Kb
priloha-c.2-vykaz-zisku-a-ztray.pdf 65.8 Kb
priloha-c.3-inventarizacni-zprava.doc 1034.2 Kb
priloha-c.4-rozvaha.pdf 67.7 Kb
priloha-c.5-zprava-o-vysl.prezkoumani.pdf 3980.6 Kb
zaverecny-ucet-2016.doc 42.5 Kb

Veřejná vyhláška

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
463885014-0-00200796-dne-0515-1702470024.pdf 66.9 Kb

Záměr pronájmu obecní prodejny čp. 12

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170503-obchod-zamer.doc 283.6 Kb

Velikonoční rachtání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
velikonocni-rachtani-2017.docx 12.6 Kb

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
454772873-0-2017-350.pdf 120.1 Kb

Sběr ošacení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
diakonie-broumov.pdf 531.7 Kb

Daňové přiznání fyzických osob

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170215.docx 34 Kb

Veřejná vyhláška obecné povahy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kormoran.doc 47.6 Kb

Záměr pronájmu obecní prodejny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
170208-obchod-zamer.doc 283.1 Kb

Návrh rozpočtu pro rok 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2017.xls 34.8 Kb
ruvvykaz158418927.pdf 43.6 Kb

Zahájení zemních prací

Obec Starosedlský Hrádek dává občanůn na vědomí, že dne 10.12.2016 začnou v Potocích výkopové práce hlavního řadu kanalizace.

Březnicko - rozpočet

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mikroregion.pdf 420.4 Kb

Pozvánka na veřejnou schůzi

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
161026-pozvanka-verejna-schuze.docx 12 Kb

Veřejná vyhláška - kormorán

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
409744810-0-odoimz-kormo-stredocesky-kraj-oop-verejna-vyhl-20161013.pdf 254.8 Kb

Přípojky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pripojky.pdf 508.8 Kb

Sdělení - Instalace tepelných čerpadel typu vzduch-voda

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
instalace-tepelnych-cerpadel-typu-vzduch.docx 15.5 Kb

Nebezpečný odpad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nebezpecny-odpad-11.9..doc 24.1 Kb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO Středočeského kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.docx 13.5 Kb

Prodej slepiček

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak.docx 40.5 Kb

Výkup jablek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2-breznice.pdf 321.9 Kb

Záměr pronájmu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
160824-zamer-studna.doc 280.6 Kb

Zájezd na Země živitelku

Obec Nestrašovice pořádá zájezd do Budějovic na Země živitelku a má ještě několik volných míst. podrobnosti viz. příloha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zeme-zivitelka.doc 28.7 Kb

Memoriál Karla Kluka a Miroslava Lupáče

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat2016.jpg 1539.5 Kb

Memoriál Karla Kluka a Miroslava Lupáče

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat2016.jpg 1539.5 Kb

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
388629402-0-pdz.pdf 112.8 Kb
388629402-1-scopy-osm16072613300.pdf 575 Kb

Nová služba informační SMS

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
160713-gosms.doc 281.6 Kb

Elektronická evidence tržeb

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
379417435-1-2100-3154924-02.pdf 73.7 Kb

Oznámení

Věc: Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02


Vážení,


přílohou tohoto dopisu Vám zasílám opatření obecné povahy o vydání Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dále jen „OOP PZKO CZ02“),
které se oznamuje veřejnou vyhláškou.


Žádám Vás tímto v souladu s § 173 odst. 1 a § 25 a násl. správního řádu o
zveřejnění OOP PZKO CZ02 na úřední desce Vašeho úřadu.
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu by opatření obecné povahy mělo být na
úřední desce zveřejněno v plném rozsahu. Namísto vyvěšení opatření obecné
povahy lze v souladu s § 25 odst. 2 vyvěsit na úřední desku pouze oznámení o
možnosti převzít písemnost a o tom, kde lze do plného znění opatření obecné
povahy nahlédnout, tzn. fyzicky vyvěsit na úřední desce obce oznámení s informací,
kde a kdy lze do opatření obecné povahy v plném rozsahu nahlédnout (např. na
elektronické úřední desce obce). Elektronická podoba dokumentů je zveřejněna na:
http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska .
Případné dotazy či žádosti o poskytnutí doplňujících informací směřujte na emailovou
adresu: alena.kacerovska@mzp.cz

Závěrečný účet svazek obcí Březnicko za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
breznicko-zaverecny-ucet.xls 48.6 Kb

Plnění opatření k odstranění nedostatků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plneni-opatreni.pdf 895.1 Kb

Závěrečný účet za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-plneni-rozpoctu.pdf.zip 2007.1 Kb

Nebezpečný odpad

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nebezpecny-odpad-17.5..doc 23 Kb

Veřejná vyhláška

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
365641974-0-00200796-dne-0515-1602251304.pdf 67.7 Kb

Bobr evropský - opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
362926282-1-navrh-oop-bobr-k-projednani.doc 147.5 Kb

Posezení u májky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
160420-pozvanka-majka.doc 281.6 Kb

Požární řád

Obec Starosedlský Hrádek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požární řád obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosedlský Hrádek 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhláška

 

č.     1/2015

 

Obec Starosedlský Hrádek na základě usnesení zastupitelstva ze dne 5. 8. 2015 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

 

 

 

požární řád obce

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

 

            Požární řád obce Starosedlský Hrádek upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

Čl. 2

 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

 

 

(1)Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Starosedlský Hrádek, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 

 (2)      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů JPO III (dále jen „JSDH“) obce Chrást na základě Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany uzavřené 3. 6. 2015.

 

a) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chrást kategorie JPO III

 

 

(3)       K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Starosedlský Hrádek

 

a)pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

 

b)pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu Václava Smolku. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí zápisu ze zastupitelstva z 2. září 2015.

             

 

Čl. 3

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 

(1)Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

a) Pořádání společenských akcí uvnitř budov; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. O konkrétním složení požární hlídky a počtu osob bude rozhodnuto zastupitelstvem obce, a to nejpozději 10 dnů před pořádáním akce.

 

b)Pálení čarodějnic; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. O konkrétním složení požární hlídky a počtu osob bude rozhodnuto zastupitelstvem obce, a to nejpozději 10 dnů před pořádáním akce.
 

 

(2)Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

a)Objekt Restaurace Na Kovárně; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem objektu.

 

b)Areál ZOD; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem areálu
 

c)Autoservis, p. Chalupecký; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem objektu.

 

d)Areál zámku; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena majitelem objektu.

 

e)Smíšené zboží; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem objektu.

 

 

 

Čl. 4

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 

(1)       Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

(2)       Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 1.

 

 

 

Čl. 5

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 

(1)Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a)přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

1. Zámecký rybník, hráz u mostu

b)umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)

1. Rybník Táborec, hráz u silnice

 

 

(2)Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Středočeského kraje územní odbor Příbram

 

(3)Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 

 

(4)Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 6

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 

(1)       Obec Starosedlský Hrádek zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

 

a)Vrátnice ZOD, Starosedlský Hrádek, 318 68 28 75

 

Čl. 7

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí buď

 

a)signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

 

b)signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci/městě vyhlašuje obecním rozhlasem.

 

 

Čl. 8

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 2. 9. 2015

 

 

Mgr. Rudolf Šimek, starosta                         Jan Babáček, místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno:

 

 

Sejmuto:

 

 

 

příloha č. 1 k  vyhlášce č. 1/2015

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje

 

 

(1)Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

(2)V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

 

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

 

I.

JSDH Chrást

 

 

II.

JSDH Chrást

 

 

III.

JSDH Chrást

 

 

 

 

 

Úklid návsi

Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek

pořádá úklid návsi a přilehlých ploch

dne 23. 4. 2016      od 9:00 hodin na návsi

      žádáme občany o spoluúčast

Poplatek za psy

 

Oznámení občanům.

 

Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek žádá občany, aby do 30. března 2016 zaplatili na Obecním úřadě poplatek za psy   30,- Kč na jednoho psa, za dalšího 60,- Kč.

 

Uvedené částky lze zaplatit každou středu od 17,00 do 18,00 hodin na Obecním úřadě v Starosedlském Hrádku.

 

 

 

V Starosedlském Hrádku   9.3.2016

 

 

      starosta obce

 Mgr. Rudolf Šimek

Pozvánka na oslavu MDŽ

POZVÁNKA

 

Kulturní komise s Obecním úřadem ve Starosedlském Hrádku

pořádá dne 12. 3. 2016 v 14,00 hodin v pohostinství

oslavu žen, na kterou Vás srdečně zveme.

Občerstvení zajištěno. Nekuřácké prostředí.

Překvapení pro ženy:  kosmetický koutek

 

                                                                           Mgr. Rudolf Šimek

kulturní komise                                                     starosta

Veřejná vyhláška

V Praze dne:       27. 1. 2016

Spisová zna ka: SZ 009651/2016/KUSK REG/JP

 

.j.:                     012942/2016/KUSK

Vy izuje:            Ing. Pila / 257 280 564

 

 

                                                      VE        EJNÁ VYHLÁŠKA

             

Krajský ú ad St edo eského kraje, Odbor regionálního rozvoje (dále jen „Krajský ú ad“) jako orgán p íslušný k po izování Zásad územního rozvoje St edo eského kraje (dále jen „ZÚR SK“) podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42 odst. 2 stavebního zákona

o z n a m u j e, 

že byl zpracován Návrh zprávy o uplat ování Zásad územního rozvoje St edo eského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016)

 

Návrh zprávy o uplat ování Zásad územního rozvoje St edo eského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) bude v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 (resp. § 20 odst. 1) stavebního zákona minimáln po dobu 15 dn ode dne doru ení ve ejné vyhlášky vystaven k ve ejnému nahlédnutí:

  • na webových stránkách St edo eského kraje, na adrese:  https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/zprava-o-uplatnovani-zur-sk
  • v listinné podob na Odboru regionálního rozvoje Krajského ú adu St edo eského kraje, Zborovská 11, Praha 5 (I. patro, kancelá . 1081).

 

Krajský ú ad upozor uje, že: 

 písemné p ipomínky k Návrhu zprávy o uplat ování Zásad územního rozvoje St edo eského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) mohou být uplatn ny nejpozd ji do 15 dn ode dne doru ení vyhlášky, 

          podle ustanovení § 42 odst. 2 stavebního zákona se k pozd ji uplatn ným p ipomínkám nep ihlíží,      pro po ítání lh t je rozhodné vyv šení vyhlášky na ú ední desce Krajského ú adu St edo eského kraje (viz § 25 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ).

Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257 280 100    fax: 257 280 775  257 280 587    pilar@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz

.j. SZ 009651/2016/KUSK REG/JP                                     str. 2

P ipomínky zasílejte na adresu po izovatele:  Krajský ú ad St edo eského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 

 

 

Ing Jakub Pila Odborný referent

 

Vyv šení na ú ední desce:

 

 

Vyv šeno dne ………………......................                    Sejmuto dne……......................……………

 

 

 

 

 

Razítko, podpis: ...........................................                    razítko, podpis: ...........................................

 

 

 

 

Upozornění občanům

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

 

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 byla ukončena komplexní pozemková úprava v naší obci Starosedlský Hrádek , majitelé pozemků, kterých se pozemková úprava týkala mají podat dodatek k daňovému přiznání do 31.1.2016 na Finančním úřadě v Příbrami.

 

Úřední hodiny pro veřejnost jsou:

Pondělí 8 – 17 hodin

Středa 8 – 17 hodin

 

 

 

V Starosedlském Hrádku 13.1.2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ruvvykaz.pdf 43.3 Kb

Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018

Obec Starosedlský Hrádek

Starosedlský Hrádek 51

262 72 Březnice

IČ: 00662976

 

 

 

Rozpočtový výhled obce v tis. Kč

 

 

č.ř.

 

Rok

 

2015

2016

2017

2018

A

 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

3 257

3 727

3 727

2 227

P1

Třída 1

Daňové příjmy

1 400

1 531

1 540

1 550

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy

450

486

500

500

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy

66

0

0

0

P4

Třída 4

Přijaté transfery

54

54

54

54

Pc

P1+P2+P3+P4

Příjmy celkem (po konsolidaci)

1 970

2 071

2 094

2 104

P5

 

- úvěry krátkodobé (do 1 roku)

0

0

0

0

P6

 

- úvěry dlouhodobé

0

0

0

0

P7

 

- ostatní (aktivní likvidita)

0

0

0

0

Pf

P5 až P7

Přijaté úvěry a aktivní politika

0

0

0

0

P

Pc + Pf

KONSOLIDOVANÉ PŔÍJMY CELKEM

1 970

2 071

2 094

2 104

V1

Třída 5

Běžné (neinvestiční výdaje)

1 100

1 517

1 520

1 520

V2

Třída 6

Kapitálové (investiční výdaje)

400

554

2 074

2 200

Vc

V1 + V2

Výdaje celkem (po konsolidaci)

1 500

2 071

3 594

3 720

V3

 

- splátky jistiny krátkodobých úvěrů

0

0

0

0

V4

 

- splátky jistiny dlouhodobých úvěrů

0

0

0

0

V5

 

- ostatní (aktivní likvidita)

0

0

0

0

Vf

V3 až V5

Splátky jistin úvěrů, likvidita

0

0

0

0

V

Vc + Vf

KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM

1 500

2 071

3 594

3 720

D

P - V

Hotovost běžného roku

470

0

-1 500

-1 616

E

A + D

Hotovost na konci roku

3 727

3 727

2 227

611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje budou – výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod

 

 

 

V Starosedlském Hrádku dne: 2. prosince 2015

 

 

 

Starosta:

Kanalizace

Vážení spoluobčané

 

dne 17.11. 2015  od 8 - do 18 hodin bude v obci Ing. Václav Ureš ( 605180514 ) obcházet jednotlivé nemovitosti a navrhovat přípojky na splaškovou kanalizaci. Prosíme Vás tímto, abyste byli doma a vyšli při obhlídce nemovitosi a pozemků panu Urešovi vstříc!

Návrh rozpočtu svazku obcí Březnicko

Návrh rozpočtu svazku obcí Březnicko

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
breznicko-rozpocet-2016.pdf 200.6 Kb

22.11.2017

Dnes má svátek CecílieKontakt

Obec Starosedlský Hrádek Starosedlský Hrádek 51
Březnice, 262 72
Tel: 724382792

Výběr z galerie

staveni-maje-2017