Čistička odpadních vod

Výpis z usnesení

Faktura stočného dle směrných čísel

Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje
FAKTURACE STOČNÉHO PODLE SMĚRNÝCH ČÍSEL POTŘEBY VODY
 
Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá směrným číslům roční potřeby vody.
 
Množství odebírané vody se vypočte podle směrných čísel potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu následovně:
 
1 m3 – 59,92,- Kč
 
Bytový fond:
 
Vybavení domácnosti:                                   spotřeba vody – na 1 obyvatele bytu ročně
 
1) tekoucí studená voda mimo byt             15 m3 
 
2) bez tekoucí teplé vody                           25 m3 
 
3) s tekoucí teplou vodou                          35 m3 
 
 
Rodinné domy
Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod.
 
Rekreační objekt a objekty neobývané trvale:
Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako u položky 1-3, s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána, přičemž nejmenší účtovaná doba je 6 měsíců a nejmenší počet uživatelů je 1.
 
Právnické osoby budou řešeny směrnými čísly podle přílohy č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Kanalizační řád obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kanradstarohradek.pdf 464 Kb

Formuláře k nahlédnutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
evidencni-list.pdf 38.8 Kb
predavaci-protokol.pdf 61.8 Kb
priloha-1-hradek.pdf 70.2 Kb
vzor-smlouvy-na-stocne.pdf 184.9 Kb

Výpis z usnesení

Faktura stočného dle směrných čísel

Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje
FAKTURACE STOČNÉHO PODLE SMĚRNÝCH ČÍSEL POTŘEBY VODY
 
Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá směrným číslům roční potřeby vody.
 
Množství odebírané vody se vypočte podle směrných čísel potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu následovně:
 
1 m3 – 55,- Kč
 
Bytový fond:
 
Vybavení domácnosti:                                   spotřeba vody – na 1 obyvatele bytu ročně
 
1) tekoucí studená voda mimo byt             15 m3 
 
2) bez tekoucí teplé vody                           25 m3 
 
3) s tekoucí teplou vodou                          35 m3 
 
 
Rodinné domy
Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod.
 
Rekreační objekt a objekty neobývané trvale:
Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako u položky 1-3, s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána, přičemž nejmenší účtovaná doba je 6 měsíců a nejmenší počet uživatelů je 1.
 
Právnické osoby budou řešeny směrnými čísly podle přílohy č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Přípojky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pripojky.pdf 508.8 Kb

Registrace akce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
382792228-0-0001270-registrace-akce-starosedlsky-hradek.pdf 455.8 Kb

Územní rozhodnutí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzemni-rozhodnuti.pdf 2947.1 Kb